MÎRKUT - TOKMAK

MÎRKUT

Him dano
Him xwarino
Him jîyano
Kesê nekin
Bê îmano
Kesê bikin
Jîn û jiyano
Hey ne li mal e ne li mal e
Lawik hate pêş mal e
Ber bîna te bêhal e
Ji kerba keçikê dinale
Xwedê ava bike vê malê
Keçikê bike bermalî
Danê me ye
Pel kute ye
Ew xwêdana
Eniya me ye
Axa naxwe
Xatûn naxwe
Ev jî keda
Destê me ye

Lawno rabin dan lêdan in
Tev lê bidin nan û dan in
Zar û zêçên me birçî bûn
Li payîz û zivistan in
Spas ji xudayê xwe bikin
Daye me ev nan û dan e
Bila emrê me wiha neçe
Bê azadî bê îman e

 

TOKMAK

Hem buğdaysın,

Hem yemek, hem hayatsın

Kimseyi imansız bırakmayın;

Hayat verin herkese

Evde değil kız, yok evde;

Delikanlı gelir eve

Hayali bile kötü;

Delikanlı öfkeden titremekte

Allah bu evi şen kılsın,

Gelin yapsın bu kızı eve

Buğdayımızdır, dövün onu;

Bizim terimizdir alnımızdaki

Ağalar, hatunlar yemez,

Bu da bizim el emeğimizdir.

 

Kalkın delikanlılar, dövün;

Bu buğday ekmek olacak

Açtır çoluk çocuğumuz,

Koca sonbahar ve kışta

Allah'ıma şükürler olsun ki

Bize ekmeklik buğdayı verdi

Sürmesin hayatımız böyle

Özgürlük ve imandan mahrum

 

söz/gotin:şivan perwer

müzik/muzîk:şivan perwer

düzenleme/aranje: Ari Hergel, Ferhat Güneş, Murat Tambay, Vedat Yıldırım