ÎŞPORTECÎ - İŞPORTACI

ÎŞPORTECÎ

 

Li Stenbolê

Risqê wî titûnfiroşî ye

Li Mêrdînê zarokek bû

Li vir bû bavik j'malê re

Ev roja ku bihîkmet bû

Digeriya nav kolanan

Dixwest bi zaran re bileyze

Lê, deh çavên malê li ser wî bûn

Xewa wî êdî hat

Xewn kete hişê wî

Ser berda li ser dezgehê

Xewna şêrîn xuya bû

Apê Mûsa destê wî girt

Geriyan kolan bi kolan

Dezgehê de tim leyîstok

Belav kirin li zarokan

Rengîniya van moriyan

Bû çavên zarokan

Tavê hêdî hêdî

Stûyê xwe xwar kir

Zabitekî milê wî

hejand û gotê:

" Hadi kalk çocuk! Hadi kalk! "

 

İŞPORTACI

İstanbul'da,

rızkı sigara satıcılığı..

Mardin'de çocuktu,

burada oldu evin babası..

o hikmetli günde

dolanıyordu sokakları,

oynamak istiyordu çocuklarla

lâkin, evdeki on gözün ağırlığı üzerinde..

uyku geldi, çöreklendi,

sardı etrafını rüyalar..

koydu başını tezgâha,

apaydınlık bir rüya:

 

Apê Musa elini verdi,

dolandılar sokak sokak.

tezgâhın üstü silme oyuncak…

çocuklara dağıttılar,

renklendi, boncuk boncuk

oldu her birinin gözleri…

 

yavaş yavaş

boynunu eğerken gün ışığı,

dokundu omzuna zabıtanın biri, dedi:

" hadi kalk çocuk, hadi kalk!"

 

söz/gotin:vedat yıldırım

müzik/muzîk:vedat yıldırım

düzenleme/aranje: Ari Hergel, Ferhat Güneş, Vedat Yıldırım